:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจ.ถ.36 – 001 จากสายบ้านเชือก ตำบลนาจิก ถึงสายบ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย บ้านหนองชาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาจิก กว้าง 5-6 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร พื้นที่ 14,755 ตาราง

วันที่ลงประกาศ: 10 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจ.ถ.36 – 001 จากสายบ้านเชือก ตำบลนาจิก ถึงสายบ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย บ้านหนองชาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาจิก กว้าง 5-6 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร พื้นที่ 14,755 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


file

mid_3_2022_9_24_749051.pdf