:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
หมู่ที่ 8 ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/ โทรสาร (FAX) : 045-989741
E-mail : saraban@najik.go.th
Website : www.najik.go.th 
Socail Network : Faceboook : งานประชาสัมพันธ์ อบต.นาจิก นาจิก

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก

 

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น