:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: แจ้งประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปี 2566

9 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

แจ้งประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก นายสมศักดิ์ โสภิพัยธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก นางภราดา วิริยะพันธ์ รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ก จ่าเอกณัฐวุฒิ สอนครุฑ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /ลูกจ้าง /ผู้นำชุมชน/อสม. เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปี 2566 ตามเป้าหมาย สุนัข แมว ที่มีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 800 ตัว (ทั้ง 8 หมู่บ้านในเขตตำบลนาจิก) ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร