:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ และกล่าวโทษการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ และการปล่อยเงินกู้นอกระบบ

21 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_112_51_49_108.pdf