:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: ขอบพระคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร์การเกษตร สนับสนุนน้ำดื่มบริการประชาชนผู้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ตำบลนาจิก

27 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ขอบพระคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร์การเกษตร (ธกส.)สาขาอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และ ธนาคารออมสิน สาขาเมืองอำนาจเจริญ สนับสนุนน้ำดื่มบริการประชาชนผู้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ตำบลนาจิก ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ 2566 ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร