:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: ดำเนินการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด/เสียหาย แก่ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลนาจิก  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่  8

10 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

แจ้งประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก  เมื่อวันอังคารที่   10 มกราคม 2566  เวลา 10.30น. ได้ดำเนินการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด/เสียหาย แก่ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลนาจิก  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่  8

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร