:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: ได้รับมอบหลายให้การสนับสนุนรถน้ำฉีดล้างบริเวณศาลาประชาคมหมู่ที่ 4

28 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันพุธที่  28 ธันวาคม 65 งานป้องกันฯอบต.นาจิก  ได้รับมอบหลายให้การสนับสนุนรถน้ำฉีดล้างบริเวณศาลาประชาคมหมู่ที่ 4

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร