:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: จัดโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 8  เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอีสาน

19 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก จัดโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 8  เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอีสาน 
โดยมี นายสมศักดิ์  โสภิพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก พร้อมคณะและพนักงานส่วนตำบลผู้นำชุมชน ทุกภาคส่วนร่วมให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร