:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: แจ้งเหตุไฟรามทุ่ง บริเวณบ้านหนองทุ่งมน บ้านดอนเมย บ้านหนองแคน  จึงนำรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่เข้านะงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นและไฟได้ไหม้เป็นบริเวณกว้างมาก

28 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.20น.
จ่าเอกพรมศร  เหมือนแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /พร้อมพลขับประจำรถบรรทุกน้ำ  จำนวน  2  คน  ได้รับแจ้งเหตุไฟรามทุ่ง บริเวณบ้านหนองทุ่งมน บ้านดอนเมย บ้านหนองแคน  จึงนำรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่เข้านะงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นและไฟได้ไหม้เป็นบริเวณกว้างมาก   จึงประสานขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย/ เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ /เทศบาลตำบลไก่คำ/ องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  เข้าพื้นที่ระงับเหตุไฟรามทุ่งครั้งนี้  และควบคุมไว้ได้ปิดเหตุไฟรามทุ่ง เวลา 18.10น.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร