:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  ได้ออกติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันเด็ก

24 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.30น. นางสาวณัฐชยา  ช่างแกะ   มอบหมายให้นางวิจิตรา ชะนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  ได้ออกติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาจิก (ศูนย์ที่1) สังกัด อบต.นาจิก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร