:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: กิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Poli

14 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร